سپید برفی

گفته بودی كه چرا محو تماشای منی؟

و آنچنان مات كه يكدم مژه بر هم نزنی

مژه بر هم نزنم تا كه ز دستم نرود...

ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی!!
فریدون مشیری
یکشنبه هفدهم شهریور ۱۳۹۲ | 21:33 PM | الی | |

www . night Skin . ir